แสดง %d รายการ

CROWN EOL Box End-of-line Terminator

สินค้า CROWN EOL Box End-of-line Terminator ในระบบเสียงที่ใช้โทนเสียงนำ 20kHz เพื่อตรวจจับสภาวะเปิดและระยะสั้น ขั้วต่อจะอยู่ที่ปลายสุดของวงจรลำโพง