CROWN CDi 4|600 เครื่องเล่นแอมปลิฟายเออร์ เพาเวอร์แอมป์

สินค้า CROWN CDi 4|600 เครื่องเล่นแอมปลิฟายเออร์ อินพุตแบบอะนาล็อก 4 ช่องสัญญาณ 600W ต่อช่องสัญญาณออก โดยให้ประสิทธิภาพสูงผสมผสานกันอย่างน่าประทับใจ

฿159,700.00

Guaranteed Safe Checkout

Features & Compatibility

Additional information

Customer Reviews