ทำความรู้จักกับมิกซ์ดิจิตอล (Digital Mixer) มิกเซอร์ใหม่ที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม!

มิกซ์ดิจิตอล หรือมิกเซอร์ดิจิตอล คือมิกเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยงานที่สะดวกรวดเร็ว...

Continue reading