ประเภทของลำโพง และทริคการเลือกใช้ลำโพงให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

ลำโพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นสำคัญที่มีหน้าที่ช่วยขยายเสียง ซึ่งทำงานโดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสี...

Continue reading