อยากติดตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้ง (Public Address) ต้องรู้อะไรบ้าง?

หากพูดถึงเครื่องเสียงกลางแจ้ง หลายท่านก็คงพอจะนึกออกว่าคืออะไร เพราะในชีวิตประจำวันของเราต่างคุ้นเคยเป็นอย่างด...

Continue reading