Monthany บริการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียงห้องสัมนาทุกประเภท ติดตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้ง ลดสูงสุด 40%

Monthany รับติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม ห้องสัมนา กลางแจ้ง

เครื่องเสียง คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับขยายเสียงให้กระจายทั่วบริเวณ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องเสียงหลัก ๆ ได้แก่ ไมโครโฟน ลำโพง แผงควบคุม และสายส่งสัญญาณต่าง ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบเขตขนาดของระบบเครื่องเสียงจะแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์และสถานที่ในการใช้งานด้วย เช่น ระบบเครื่องเสียงบ้านก็จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ดูหนัง ฟังเพลงที่บ้าน ทำให้มีขนาดและอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ไม่มากเท่ากับ ระบบเครื่องเสียงในร้านอาหาร หรือตามอาคารจัดสถานที่ต่าง ๆ เพราะสถานที่เหล่านี้มักจะมีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่มากขึ้น และมีขอบเขตในการขยายเสียงที่กว้างดังขึ้นตามไปด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละสถานที่จะมีขอบเขตและจำนวนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกระบบเสียงล้วนแล้วแต่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงสำคัญเหมือนกันทั้งหมด รวมถึงมีหลักการพื้นฐานในการขยายเสียงให้กระจายอยู่บนหลักการเดียวกันทั้งหมด นั่นก็คือการนำคลื่นเสียงมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าและจัดการใช้งานตามที่ต้องการ จากนั้นก็จะแปลงกลับเป็นคลื่นเสียงอีกครั้งนั่นเอง

อุปกรณ์เครื่องเสียงมีอะไรบ้าง?

1. ทรานสดิวเซอร์ (Transducer)

อุปกรณ์สำคัญในระบบเครื่องเสียงที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะแปลงพลังงานที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ในกรณีของเครื่องเสียงบ้านมีอยู่ 2 ทรานสดิวเซอร์ ได้แก่ ไมโครโฟนที่แปลงพลังงานเสียงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า และลำโพงที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง

2. แอมปลิฟลายเออร์ (Amplifier)

แอมปลิฟลายเออร์ หรือที่หลายคนมักเรียกสั้น ๆ ว่า แอมป์ (Amp) เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียง อุปกรณ์สำคัญทางระบบไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนหรือเพิ่มความกว้างของคลื่นเสียงขนาดเล็กให้มีขนาดสัญญาณเสียงที่สูงขึ้น มีความดังขึ้นหรือมีแอมปลิจูดให้มากขึ้นนั่นเอง

หมวดหมู่สินค้า

ขั้นตอนการทำงานของระบบเสียง

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้าน หรือเครื่องเสียงที่ใช้ในงานใหญ่ ๆ ก็แล้วแต่ ทุกระบบเสียงล้วนแล้วแต่มีกระบวนการทำงานของระบบเสียงที่เหมือนกัน โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

1. เริ่มต้นกระบวนการด้วยแหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงมนุษย์ เสียงสัตว์ แล้วสร้างคลื่นเสียง (พลังงานเสียง) ขึ้นมา

2. คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจะถูกทรานสดิวเซอร์ซึ่งก็คือ ไมโครโฟน ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากพลังงานเสียงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

3. พลังงานไฟฟ้าที่แปลงมาจากอุปกรณ์เครื่องเสียงอย่างไมโครโฟนจะมีสัญญาณอ่อนมาก จึงจำเป็นต้องป้อนไปยังอุปกรณ์เครื่องเสียงอย่างเครื่องขยายเสียง เพื่อขยายสัญญาณเพิ่มเติม

4. ขั้นตอนสุดท้ายในระบบเครื่องเสียงบ้าน จะเกิดขึ้นที่อุปกรณ์เครื่องเสียงสำคัญ ซึ่งก็คือ ลำโพงที่ทรานสดิวเซอร์ แปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับเป็นคลื่นเสียงที่หูของคนเราจะได้ยินนั่นเอง

องค์ประกอบของระบบเสียงเบื้องต้นที่นิยมใช้ในเครื่องเสียงบ้าน

1. ภาคอินพุต (INPUT)

แหล่งต้นกำเนิดเสียง หรือ Source ซึ่งอุปกรณ์เครื่องเสียงในภาคนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่มีหน้าที่หลักในการแหล่งต้นกำเนิดเสียง แล้วแปลงให้เป็นคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียง ได้แก่ ไมโครโฟน หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ จุดแรกที่รับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดเสียง เช่น คอมพิวเตอร์ เสียงร้องเพลง เสียงพูด เครื่องเล่นซีดี มีเดียเพลเยอร์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเตรียมส่งสัญญาณเสียงต่อไปยังเครื่องเสียงภาคขยายสัญญาณต่อไป

2. ภาคโปรเซสเซอร์ (Processor) หรือภาคประมวล

การนำสัญญาณเสียงที่รับมาจากแหล่งกำเนิดเสียงหรือภาคอินพุต เพื่อมาปรับแต่งเสียงด้วยอุปกรณ์เครื่องเสียงต่าง ๆ ก่อนนำส่งไปขยายเสียงเพื่อเพิ่มความดังกระจายเสียงขึ้น โดยเครื่องเสียงภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้าน หรือเครื่องเสียงในงานจัดสถานที่ใหญ่ ๆ ก็ตาม มักจะประกอบไปด้วย มิกเซอร์ (Mixer) ที่รวมสัญญาณเสียงเข้าด้วยกัน แล้วส่งสัญญาณออกไปหาเครื่องขยายเสียง คอมเพรสเซอร์ (Compressor) อุปกรณ์ที่ใช้ในการบีบอัดสัญญาณเพื่อรักษาระดับเสียงไม่ให้เกินที่กำหนดไว้ อีควอไลเซอร์ (EQ) ที่ทำหน้าที่ปรับแต่งเสียง บูสหรือคัดความถี่เสียง ครอสโซเวอร์ (Crossover) อุปกรณ์แบ่งความถี่เสียง และเอฟเฟคแต่งเสียงต่าง ๆ (Effect)

3. ภาคเอาต์พุต (OUTPUT)

ภาคที่ทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงสูงที่ได้รับการขยายจากเครื่องเสียงในภาคประมวลผล แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงด้วยอุปกรณ์เครื่องเสียงในภาคเอาต์พุต ได้แก่ เครื่องขยายเสียงหรือเพาเวอร์แอมป์ หรือก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความกว้างของคลื่นเสียงให้มีความดังมากขึ้น มีกำลังพอเพื่อส่งไปยังลำโพง ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงที่อยู่ท้ายสุดของระบบเครื่องเสียงบ้าน ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ถือเป็นหัวใจสำคัญของเสียงเลยก็ว่าได้ ถ้าลำโพงดีเสียงที่ออกมาก็ย่อมดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

สรุป

ระบบเครื่องเสียง ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่อย่างระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดงานคอนเสิร์ต หรือระบบเครื่องเสียงบ้านที่ใช้งานเพียงแค่ฟังเพลงดูหนังชิล ๆ ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ๆ ด้วยกันข้างต้น ที่เมื่อนำมาผสมผสานใช้งานร่วมกันก็จะก่อให้เกิดระบบเสียงที่สมบูรณ์ได้ ฉะนั้นระบบเสียงจะขาดอุปกรณ์เครื่องเสียงในแต่ละภาคส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ ส่วนคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องเสียงต่าง ๆ หากต้องการระบบเสียงที่มีคุณภาพ ฟังเพลงเพราะ ดูหนังเพลิน ก็จงเลือกอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูง ผลิตมาจากแบรนด์ดังที่เชื่อถือได้ และมีความสามารถในการปรับแต่งเสียงที่ดี หากสนใจอุปกรณ์เครื่องเสียงดี ๆ เช่นนี้ในราคาถูก สามารถรับชมสินค้ากับ Monthany ได้ รับรองของดี ติดใจทุกราย มีอุปกรณ์เครื่องเสียงจากแบรนด์ชั้นดังครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ลำโพง มิกเซอร์ หูฟัง เครื่องเสียง เพาเวอร์แอมป์ หรือแม้แต่ไมโครโฟน ที่นี่ก็มีจำหน่าย