Showing 1–100 of 194 results

เพาเวอร์แอมป์ (Power Amplifier)

เพาเวอร์แอมป์ Power Amplifier หรือ เครื่องขยายเสียง เรียกกันโดยทั่วไปสั้นว่าๆ ‘แอมป์’ (Amp.) จัดว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งในระบบเสียง มีลักษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งคอยทำหน้าที่ขยายขนาดหรือกำลังของสัญญาณเสียงขาออก (Output) ให้สูงขึ้นหรือดังขึ้นกว่าสัญญาณขาเข้า (Input) ก่อนที่จะส่งต่อสัญญาณเสียงผ่านออกไปยังลำโพง

เราสามารถแบ่งประเภทของตัวขยายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้จากลักษณะการประมวลผลสัญญาณ Input และ Output ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ ตัวขยายแรงดัน, ตัวขยายกระแส, ตัวขยาย Trans Conductance และตัวขยาย Trans Resistance ทั้งนี้ ความแตกต่างของแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับว่าตัวขยายอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ จะประมวลสัญญาณ Output แทนความหมายของสัญญาณ Input เป็นแบบเชิงเส้นหรือแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล

เทคนิคการเลือกเพาเวอร์แอมป์ (Power Amplifier)

  1. เลือกให้เหมาะกับลำโพง

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเพาเวอร์แอมป์ สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือ กำลังวัตต์ของลำโพง (Power Handling) เพราะในการเลือกซื้อนั้น ควรเลือกเพาเวอร์แอมป์ให้มีกำลังวัตต์ที่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่าค่าวัตต์ (Continuous Power หรือ RMS Power) และควรเลือกกำลังวัตต์สูงสุดไม่ควรเกินค่า (Peak Power) ของลำโพง ทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ฉะนั้นแล้วเวลาเลือกซื้อเพาเวอร์แอมป์จะต้องคำนึงถึงค่าวัตต์ของลำโพงควบคู่กันไปด้วย

  1. ห้ามใช้เพาเวอร์แอมป์ที่มีกำลังวัตต์น้อยกว่าลำโพงเด็ดขาด

การเลือกใช้เพาเวอร์แอมป์มีกำลังวัตต์น้อยกว่าลำโพง นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง คุณภาพเสียงขาดน้ำหนักแล้ว ยังมีโอกาสทำให้เกิดความร้อนสะสมจนทำให้เพาเวอร์แอมป์เสียหายได้ หรืออาจทำให้ลำโพงเกิดความเสียหายตามไปด้วย

  1. เลือกเพาเวอร์แอมป์ที่ให้คุณภาพเสียงดี

สิ่งที่จะบ่งบอกว่าเพาเวอร์แอมป์นั้นๆ ให้คุณภาพเสียงที่ดีได้หรือไม่ วัดได้จากความสามารถในการขยายสัญญาณจากแหล่งต้นกำเนิดเสียง (Source) หรือเสียงจากแหล่งต้นฉบับเดิม ให้เกิดความเพี้ยนหรือโทนเสียงเปลี่ยนไปจากเดิมน้อยที่สุด รวมถึงควรเลือกเพาเวอร์แอมป์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติสำคัญคือ มีระบบระบายความร้อน, มีวงจรป้องกันความเสียหายต่อระบบของเพาเวอร์แอมป์และต่อดอกลำโพง เป็นต้น

  1. ศึกษา-หาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ควรจำไว้ว่าในท้องตลาดไม่ได้มีเพาเวอร์แอมป์เพียงแบรนด์หรือรุ่นเดียว เพราะแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่น ล้วนมีคุณสมบัติ คุณภาพ และราคาที่ต่างกันไป ทางที่ดีที่สุดคือการศึกษาและหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็น เช่น เช็คสเปก เทียบราคา อ่านรีวิว เป็นต้น จากนั้นก็นำมาประกอบกับข้อมูลการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทงานที่จะใช้ สถานที่ที่จะนำไปใช้งาน กำลังวัตต์ของลำโพง แล้วจึงเลือกเพาเวอร์แอมป์ให้ตรงตามสเปกที่ต้องการ

  1. ทดสอบประสิทธิภาพด้วยตัวเอง

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น แม้ว่าเราจะผ่านด่านแรกอย่างการหาข้อมูลของเพาเวอร์แอมป์รุ่นที่สนใจมาประกอบการตัดสินใจแล้วก็ตาม ทว่าเพาเวอร์แอมป์แต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นต่างก็ถูกออกแบบมาให้มีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป เช่น บางรุ่นมีกำลังขับที่ดี แต่ด้อยในเรื่องคุณภาพเสียง  หรือบางรุ่นให้คุณภาพเสียงดี แต่มีกำลังขับน้อย ทำให้ไม่ตอบสนองกับการใช้งาน

ดังนั้นแล้ว วิธีที่ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินซื้อ นั่นก็คือการไปทดลองฟังเสียงและทดลองใช้งานด้วยตัวเองตามโชว์รูมหรือร้านจำหน่ายเครื่องเสียงต่างๆ เพื่อให้ได้เพาเวอร์แอมป์ที่ตรงใจและตอบโจทย์การใช้งานจริงๆ

ลดราคา!
฿22,900.00
ลดราคา!
฿32,500.00
ลดราคา!
ลดราคา!
VIDEO
ลดราคา!
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN CT 4150 4-channel, 125W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN CT 475 4-Channel 75W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN CT 8150 8-channel, 125W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN CT 875 8-channel, 75W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|1250 2-channel, 1250W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|1250N 2-channel, 1250W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|2400N 2-channel, 2400W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|300 2-channel, 300W เพาเวอร์แอมป์

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|300N 2-channel, 300W

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|600 2-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 2|600N 2-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|1250 4-channel, 1250W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|1250DA 4-channel, 1250W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|1250N 4-channel, 1250W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|2400N 4-channel, 2400W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|300 4-channel, 300W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|300DA 4-channel, 300W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|300N 4-channel, 300W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|600 4-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|600DA 4-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 4|600N 4-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 8|300 8-channel, 300W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 8|300DA 8-channel, 300W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 8|300N 8-channel, 300W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 8|600 8-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 8|600DA 8-channel, 600W

VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN DCi 8|600N 8-channel, 600W

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN I-Tech 12000HD 2-channel, 4500W

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN I-Tech 4x3500HD 4-channel, 4000W

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN I-Tech 5000HD 2-channel, 2500W

New

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN I-Tech 9000HD 2-channel, 3500W

ลดราคา!
฿39,900.00
ลดราคา!

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN T3 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชลแนล 450 วัตต์

฿11,900.00
ลดราคา!
฿14,900.00
ลดราคา!

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN T7 เครื่องขยายเสียง 2 ch 950W

฿21,900.00

เพาเวอร์แอมป์

CROWN XLC 21300 2-channel, 1300W

เพาเวอร์แอมป์

CROWN XLC 2500 2-channel, 500W

เพาเวอร์แอมป์

CROWN XLC 2800 2-channel, 800W

ลดราคา!

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XLi 1500 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2x330W

฿14,900.00
ลดราคา!

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XLI 2500 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2 x 750W

฿22,900.00
ลดราคา!
฿39,900.00
ลดราคา!

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XLi 800 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2x200W

฿12,900.00
ลดราคา!
VIDEO
฿16,900.00
ลดราคา!
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XLS 1502 เครื่องขยายเสียง 2 ch 525W

฿19,900.00
ลดราคา!
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XLS 2002 เครื่องขยายเสียง Two-channel 650W

฿26,900.00

เพาเวอร์แอมป์

CROWN XLS 2502 2-channel, 775W

ลดราคา!
VIDEO
฿29,900.00
ลดราคา!
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XTi 2002 เครื่องขยายเสียง 2 ch x 800W

฿40,900.00
ลดราคา!

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XTi 4002 เครื่องขยายเสียง 2 CH 1200W

฿57,900.00
ลดราคา!
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

CROWN XTi 6002 เครื่องขยายเสียง 2100W

฿104,900.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord C1300FDi เพาเวอร์แอมป์ 320W

฿59,000.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord C1800FDi เพาเวอร์แอมป์ 450W

฿76,200.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord C2800FDi เพาเวอร์แอมป์ 650W

฿94,500.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord C3600FDi เพาเวอร์แอมป์ 900W

฿110,300.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord L1300FD เพาเวอร์แอมป์ 650W

฿45,600.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord L1800FD เพาเวอร์แอมป์ 950W

฿56,600.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord L2800FD เพาเวอร์แอมป์ 1400W

฿68,800.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Dynacord L3600FD เพาเวอร์แอมป์ 1800W

฿93,300.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV PA1250T เพาเวอร์แอมป์ 270W

฿43,400.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV PA2250T เพาเวอร์แอมป์ 270W

฿59,000.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV PA2400T เพาเวอร์แอมป์ 430W

฿73,500.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV PA2450L เพาเวอร์แอมป์ 450W

฿47,600.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV PA4150L เพาเวอร์แอมป์ 160W

฿56,300.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV Q1212-230V เพาเวอร์แอมป์ 1200W

฿91,600.00

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV Q44-II-230V เพาเวอร์แอมป์ 450W

฿48,600.00
VIDEO

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

Electro-Voice EV Q99-230V เพาเวอร์แอมป์ 900W

฿74,400.00

เพาเวอร์แอมป์

Fonestar AS6060 Stereo Amplifier

฿7,713.00
VIDEO
ลดราคา!

เพาเวอร์แอมป์

MARANTZ SR-8015 (BLACK)

฿112,900.00

เพาเวอร์แอมป์

Micro Tech MT4-1500D เพาเวอร์แอมป์

฿18,600.00

เพาเวอร์แอมป์

NEXO NX.DPU Output Digital Patching Unit

฿93,500.00

เพาเวอร์แอมป์

NEXO NX.NUAR2 Universal Rack

฿1,200,000.00
ลดราคา!

เพาเวอร์แอมป์

NPE KA-300B แอมป์คาราโอเกะ 100W

฿6,900.00