อยากติดตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้ง (Public Address) ต้องรู้อะไรบ้าง?

หากพูดถึงเครื่องเสียงกลางแจ้ง หลายท่านก็คงพอจะนึกออกว่าคืออะไร เพราะในชีวิตประจำวันของเราต่างคุ้นเคยเป็นอย่างด...

Continue reading

Live Streaming กลยุทธ์แนวใหม่ ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม!

ในยุคหนึ่งการติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่การหาความบันเทิง ‘โทรทัศน์’ และ ‘วิทยุ’ นับว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ...

Continue reading